InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Prace dyplomowe

SZABLON STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ inż mgr

 

Tematy prac dyplomowych inżynierskich
Po konsultacji istnieje możliwość rozwinięcia tematu inżynierskiego do pracy magisterskiej

 

dr inż.Jacek Gospodarczyk

dr inż.Stefan Stróżecki

mgr inż.Tomasz Ocetkiewicz

Tematy prac dyplomowych magisterkich

 

prof. F. Chwarścianek

1. Metody obróbki plastycznej elementów z blachy

2. Zużycie zmęczeniowe w mechanizmach maszyn

3. Odlewanie kokilowe części maszyn

4. Zużycie erozyjne powierzchni roboczych wirnika elektrowni wiatrowej

5. Pokrycia ochronne w eksploatacji maszyn wiatrowych

Prof. B. Gireń

1. Wytworzenie i korelacja baz danych, dotyczących losowych procesów ubytkowych

2. Wytworzenie i inteligentna korelacja baz danych, dotyczących kawitacji i erozji kawitacyjnej

3. Statystyczna analiza widma impulsów kawitacyjnych pozyskanych doświadczalnie i odniesienie do wyników znanych modeli

4. Analiza błędów pomiarowych w badaniu procesów ubytkowych

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia