InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Lista archiwalnych newsów

26 października 2016Zapytanie z dnia 26.10.2016 nr 3/10/2016

Wyższa Szkoła Gospodarki mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu "Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego" (RPPM.03.02.01-22-0046/15) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 160 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu „Metoda projektowa” oraz przeprowadzenie 160 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu „Technologia chmury”

Szczegóły
24 października 2016Zapytanie z dnia 24.10.2016 nr 2/10/2016

Wyższa Szkoła Gospodarki mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu "Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego" (RPPM.03.02.01-22-0046/15) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 160 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu „Metoda projektowa” opracowanie standardów programistycznych i oprogramowania na potrzeby nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych

Szczegóły
6 czerwca 2014Zaproszenie do udziału we Mszy Św. z okazji Jubileuszu Uczelni

W niedzielę 8 czerwca o godz. 18.00 w Kościele p.w. Św. Trójcy, przy ul. Św. Trójcy 26 w Bydgoszczy, odbędzie się uroczysta Msza Święta, a po niej nabożeństwo ekumeniczne.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia