InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Współpraca ze szkołami

W ramach współpracy ze szkołami uczniowe i nauczyciele uczestniczą w zajęciach w formie wykładów lub laboratoriów w Instytucie Informatyki i Mechatroniki. Pracownicy instytutu często są zapraszani do udziału w konferencjach i imprezach organizowanych przez szkoły.

Konferencja w ZSZ w Koronowie (26 marca 2013)
Pobyt uczniów z Toruńskiego Technikum Informatycznego (30 kwietnia 2013)

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia