InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Moduł komplementarny

Zasady zaliczania modułu komplementarnego.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do realizacji modułu komplementarnego powinny uzyskać zaliczenie z przedmiotów:

1. Programowanie - dr inż. Jacek Gospodarczyk

2. Elektronika i elektrotechnika - dr inż. Stefan Stróżecki

3. Fizyka z elementami mechaniki - mgr Marzena Noińska-Macińska

4. Metrologia i przetwarzanie sygnałów - mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz

W przypadku posiadania udokumentowanych kompetencji w zakresie danego przedmiotu należy skontaktować się z prowadzącym, który indywidualnie oceni każdego studenta.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z mgr. inż. Tomaszem Ocetkiewiczem, który jest koordynatorem modułu komplementarnego w Instytytucie Informatyki i Mechatroniki.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia