InstytutInformatyki
i Mechatroniki

iSecret

Od października 2015 roku Wyższa Szkoła w Bydgoszczy jest partnerem w projekcie Erasmus+ pod nazwą "Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates" (ID projektu - 2015-1-LV01-KA203-013439). Celem projektu jest opracowanie narzędzia informatycznego w postaci ogólnie dostępnego portalu, który pozwoli na ocenę kompetencji, zgodnie z e-CF, zsynchronizowanego między uczelniami parterskimi programu nauczania na poziomie studiów 2 stopnia w obszarze szeroko rozumianej Inżynierii Oprogramowania. Liderem projektu jest Instytut Transportu i Telekomunikacji w Rydze.

Lista członków konsorcjum projektowego jest następująca:

  • TTI - Ryga, Łotwa - Transport and Telecommunication Institute
  • TEIE - Arta, Grecja - Technological Educational Institute of Epirus
  • KTU - Kowno, Litwa - Kaunas University of Technology
  • UdM - Murcia, Hiszpania - University of Murcia
  • PU - Plovdiv, Bułgaria - University of Plovdiv "Paisii Hilendarski"
  • WSG - Bydgoszcz, Polska - Wyższa Szkoła Gospodarki

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Eurpejskiej w ramach programy Erasmus+.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia