InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Instytut Informatyki i Mechatroniki

Instytut Informatyki i Mechatroniki (IIM) WSG istnieje od 1. października 2004 roku. W latach 2004 - 2010 funkcjonował pod nazwą Instytut Informatyki Stosowanej. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr inż. Antonii Zabłudowski, kolejnymi prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski oraz dr Włodzimierz Masierak. Obecnie funkcję Dyrektora IIM pełni dr inż. Jacek Gospodarczyk.

Instytut Informatyki i Mechatroniki WSG posiada uprawnienia MNiSW do prowadzenia kształcenia na trzech kierunkach technicznych - Informatyka, Informatyka i Ekonometria oraz Mechatronika. Kierunkiem z najdłuższą tradycją w IIM jest Informatyka i Ekonometria, na której kształcenia odbywa się od początku istnienia jednostki. Studenci kierunków Informatyka i Mechatronika mogą kształcić się w tych dziedzinach od 2008 roku.
IIM dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną. Wyróżnikiem Instytutu w obszarze kadry prowadzącej zajęcia ze studentami jest bardzo duży odsetek osób, które poza działalnością dydaktyczną i naukową są czynnymi zawodowo informatykami. Nasi pracownicy prowadzą firmy informatyczne, współpracują z przedstawicielami wielu dziedzin gospodarki w zakresie szeroko rozumianej informatyzacji firm, urzędów i organizacji. Instytut Informatyki i Mechatroniki WSG, jako jednostka prowadząca kształcenie w zakresie specjalności informatycznych współpracuje przy tworzeniu koncepcji kształcenia z wiodącymi firmami branży IT.

Duży nacisk w IIM położony jest na aspekt praktyczny kształcenia, poprzez tworzenie wielu specjalistycznych profili dyplomowania. Wyjątkową ofertą dla studentów WSG jest możliwość uzyskania podczas jednego cyklu kształcenia zarówno tytułu inżyniera jak i licencjata (każdy innej specjalności), ponadto nasi studenci mogę równolegle studiować na studiach podyplomowych pozwalających zdobyć bardzo specjalistyczną wiedzę w zakresie informatyki. Obecnie tworzymy również możliwości poszerzania wiedzy i kompetencji dla naszych studentów poprzez uzupełnienie wykształcenia za granicą między innymi w Danii i Austrii. WSG dysponuje 10 specjalistycznymi pracowniami komputerowymi, w tym najnowocześniejszymi w regionie: multimedialną (komputery Macintosh), układów mikroprocesorowych, systemów GIS i GPS, sieci komputerowych, a także znakomitymi laboratoriami mechatronicznymi. Studenci mają możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności na kursach specjalistycznych między innymi technologii: Cisco, Microsoft, Linux.

Wśród oferty szkoleniowej są wyjątkowe w skali kraju są kursy z zakresu informatyki bankowej, prowadzone na prawdziwym systemie bankowym. Wyjątkową ofertą w Regionie jest możliwość kształcenia na kierunku Mechatronika gdzie przygotowane zostały między innymi takie specjalności jak: "komputerowe systemy wspomagania projektowania i produkcji", "systemy kontrolno-pomiarowe" czy "pojazdy szynowe".

Wyróżnikiem WSG wśród uczelni niepublicznych jest duża liczba kierunków technicznych w ofercie edukacyjnej. Prowadzenie kształcenia w dziedzinach politechnicznych wymaga dużego wysiłku ze strony Uczelni, ale WSG nie boi się podejmowania trudnych wyzwań. Cały czas poszerzany jest wachlarz oferty kształcenia w zakresie nowoczesnej techniki. Obecnie planowana jest dalsza rozbudowa pracowni i zaplecza laboratoryjnego w IIM, co pozwoli no tworzenie nowych specjalności kształcenia.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia