InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Struktura Instytutu Informatyki i Mechatroniki

Dyrektor: dr inż. Jacek Gospodarczyk
Koordynator: mgr Marzena Noińska-Macińska
 
Zakład Elektromechaniki i Automatyki
Kierownik: dr hab. inż. Feliks Chwarścianek, prof. WSG
  dr hab. Janusz Jankowski
  dr hab inż. Wojciech Weiner
  dr inż. Roman Danel
  dr Bernard Ziętek
  mgr inż. Bartłomiej Maciejewski

Zakład Robotyki i Systemów Pomiarowych
Kierownik: dr inż. Stefan Stróżecki
  prof. dr hab. Anatoli Chyharau
  dr inż. Michał Repka
  mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz
  mgr inż. Robert Rydzewski
 
Zakład Fizyki i Badań Materiałowych
Kierownik: dr inż. Jacek Gospodarczyk
  dr hab.inż. Bolesław Gireń
  dr hab inż. Tadeusz Woźniak
  dr inż. Jerzy Siwiec
  mgr Marzena Noińska-Macińska
  mgr Cezary Uniszkiewicz
  
Zakład Systemów Informatycznych
Kierownik: dr Swietłana Kaszuba
 prof. dr hab. Marek Golasiński
 dr Zbigniew Gralak
 inż. Maciej Gorzelak

Pracownia Aplikacji Sieciowych
Kierownik: mgr inż. Marek Pałczyński
  mgr inż. Marcin Frątczak
  mgr inż. Adrianna Górska
  inż. Adrian Główczewski
  inż. Tomasz Jarosz
 
Zespół ds. Systemów Informatycznych
Kierownik: mgr inż. Rafał Bartoszak
  mgr Marcin Kasztelan
  mgr inż. Daniel Nowak
  inż. Krzysztof  Kuczyński
  lic. Monika Kowalik
  inż. Adam Sieracki
  technik Rafał Frymus
  technik Kamil Mikulski
Osoby współpracujące
  mgr inż. Adrian Błażejak
  mgr inż. Robert Rydzewski
 
Pracownia Systemów CAD/CAM i Technologii Graficznych
Kierownik: dr inż. Adam Budzyński
  mgr inż. Piotr Menchen
  mgr Roman Woźniak
Osoby współpracujące:
  technik Adam Kujawa
 
Pracownia Edukacji Informatycznej
Kierownik: mgr inż. Jacek Rudniewski
  dr Agnieszka Banaszak-Piechowska
  mgr inż. Agnieszka Bartoszak
  mgr inż. Adrian Błażejak
  mgr inż. Jerzy Manikowski
  mgr inż. Hanna Tużylak
Osoby współpracujące:
  mgr Waldemar Andrzejewski
  mgr Marcin Kasztelan
 
Pracownia Matematyki i Statystyki
Kierownik: mgr Anna Pomianowska-Kardaś
  dr Mariusz Sulima
  mgr Mariusz Adamczak
  mgr Anna Fatz-Grupka
  mgr Janusz Medoń

Zakład Inżynierii Produkcji
Kierownik: dr inż. Stanisław Kwitnewski
  dr hab. inż. Marian Kujawski, prof. WSG
  dr hab. inż. Piotr Mysiak
  dr inż. Andrzej Korneta
  dr Dariusz Kralewski
  dr Tomasz Olkowski
  mgr Daria Rybarczyk   mgr Beata Rychcik
  mgr Maciej Sekuła
Osoby współpracujące:
  dr inż. Jacek Gospodarczyk
  dr inż Tadeusz Woźniak
 
Zakład Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Kierownik: mgr inż. Tomasz Kozłowski
  prof. dr hab. inż. Piotr Palich
  prof. WSG dr hab. inż. Waldemar Bojar
  prof. WSG dr Jerzy Kozłowski
  dr hab. inż. Jerzy Kubicki
  doc. dr inż. Magdalena Warmińska
  dr Tomasz Owczarek
  mgr inż. Patrycja Kozłowska
  mgr Sławomir Skiba
 
Kierownicy obszarów studiów
  Komputerowe wspomaganie projektowania i pomiarów – mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz
  Mechatronika – prof. WSG dr hab. Feliks Chwarścianek
  Programowanie – mgr Cezary Uniszkiewicz

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia