InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Zeszyty Naukowe WSG – z serii Informatyka Stosowana

Pismo naukowe ma za zadanie stworzyć przestrzeń dla debaty naukowej zarówno dla pracowników WSG, jaki i pracowników z innych ośrodków naukowych zainteresowanych publikacją swoich opracowań z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej. Redakcja pragnie, aby w piśmie znalazło się miejsce na rozważania teoretyczne, ale również rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, nie wykluczając studiów interdyscyplinarnych. Redakcja otwarta jest także na współpracę z praktykami. Do współpracy zaprasza się też studentów i doktorantów.

Adres: WSG, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Dotychczas ukazały się tomy:

„Systemy i technologie informatyczne w gospodarce turystycznej”, Bydgoszcz 2004
Redaktor tomu: Aleksandra Mreła, Piotr Kotlarz

„Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka”, Bydgoszcz 2007
Redaktor tomu: Aleksandra Mreła, Piotr Szymański


 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia