InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Pracownie IIM

Instytut Informatyki i Mechatroniki WSG dysponuje ponad dziesięcioma nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami mechatronicznymi i informatycznymi, w tym Pracownią Robotów, Laboratorium Metrologii i Laboratorium Systemów Mikroprocesorowych.

     

     

     

     

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Pracowni Robotów oraz laboratoriów  mechatronicznych:
- Pracownia Robotów,
- Laboratoria mechatroniczne.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia