InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Ważne strony

Na poniższe strony nasi Studenci powinni zaglądać od czasu do czasu :)

www.student.wsg.byd.pl
Dziekanat to bardzo ważna jednostka administracyjna każdej uczelni, również naszej WSG. Zajmuje się wszystkim sprawami związanymi z przebiegiem studiów każdego studenta, czyli rozliczaniem indeksów, prowadzeniem archiwum, ustalaniem sesji, przygotowaniem dyplomatorium oraz wieloma innymi bardzo ważnymi zagadnieniami, z których Ty jako Student nie zawsze zdajesz sobie sprawę. Specjalnie dla Ciebie powstał Wortal Studencki, na którym znajdziesz informacje dotyczące bieżącej organizacji studiów oraz szeroko pojętego życia studenckiego na naszej Uczelni.

www.e-debiuty.byd.pl
Wydawnictwo "E-debiuty - Przestrzeń Akademickiej Pracy Twórczej" to platforma internetową, na której będą zamieszczane prace przygotowane przez studentów i doktorantów. Do publikacji są przyjmowane teksty z różnych dziedzin. Autor może zadecydować, czy tekst ma charakter naukowy czy popularnonaukowy. W pierwszym przypadku podlega on recenzji. Planowane są też tematyczne wydania drukowane. "E-debiuty" znakomita to szansa dla studentów na zdobycie profesjonalnych publikacji!

www.certyfikaty.wsg.byd.pl oraz www.podyplomowe.wsg.byd.pl
Pamiętajcie jak ważne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji! Szkolenia i studia podyplomowe to dobry sposób, by pozostać "na czasie"!

www.onte.wsg.byd.pl
Platforma zdalnego nauczania, którą opiekuje się Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych.

www.biblioteka.wsg.byd.pl
Biblioteka WSG.

www.forum.wsg.byd.pl
Studenckie Forum Uczelniane. Poznaj innych studentów :)

wsg.isaps.pl
Wirtualny Dziekanat.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia