InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Aktualności

26 października 2016Zapytanie nr 3

Wyższa Szkoła Gospodarki mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu "Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego" (RPPM.03.02.01-22-0046/15) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 160 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu „Metoda projektowa” oraz przeprowadzenie 160 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu „Technologia chmury”

Szczegóły
24 października 2016Zapytanie nr 1

Wyższa Szkoła Gospodarki mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu "Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego" (RPPM.03.02.01-22-0046/15) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych uwzględniając metodę projektową wraz z materiałami dydaktycznymi.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia