InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Projekty studenckie

Ogłaszamy konkursowy nabór studentów do realizacji projektów:

1. Projekt i wykonanie stanowiska do fotochemicznego wykonywania płytek drukowanych.

Projekt realizowany będzie na potrzeby Zakładu Elektromechaniki i Systemów Pomiarowych. W ramach projektu należy opracować i wykonać naświetlarkę ultrafioletową to płytek drukowanych, kuwetę z układem ogrzewającym wraz z kontrolerem temperatury oraz z mieszadłem wywołującym ruch cieczy trawiącej. Oferta dla 1-2 osób.

2. Projekt i wykonanie pozycjonera próbek do rezonatora mikrofalowego.

Projekt realizowany będzie na potrzeby Zakładu Fizyki i Badań Materiałowych. Istotą projektu jest opracowanie mechanizmu polegającego na precyzyjnym powtarzalnym umieszczeniu cienkiej szklanej rurki we wnętrzu elektromagnesu. W projekcie zajdzie konieczność wykorzystania silników krokowych, opracowania  mechanizmów pozycjonowania i układu sterowania oraz oprogramowania. Oferta dla 1-3 studentów.

3. Pojekt i wykonanie stanowiska do elektrochemicznego barwienia małych detali z aluminium i jego stopów.

Projekt będzie realizowany na potrzeby Zakładu Fizyki i Badań Materiałowych. Celem projektu jest zbudowanie stanowiska wyposażonego w regulowane źródło prądu stałego z zabezpieczeniem, układ kontroli temperatury  oraz mieszadło wywołujące ruch cieczy. Oferta dla 1-2 osób.

Projekty studenckie mają za zadanie pobudzić kreatywność studentów oraz zachęcić studentów do współpracy z naukowcami WSG. Są szansą zarówno na poszerzenie wiedzy praktycznej studentów, jak i na zastosowanie wiedzy zdobytej w toku studiów.

Student zaangażowany w projekt studencki nie ponosi żadnych nakładów własnych. Wszelkie potrzebne do realizacji projektu nakłady są zapewniane przez zainteresowane realizacją projektu zakłady naukowe zgłaszające ofertę projektu.

Po pozytywnym zakończeniu projektu Uczelnia wystawi studentowi referencje, które student może przedstawiać swoim przyszłym pracodawcom. W suplemencie do dyplomu zostanie umieszczona wzmianka o aktywnym udziale studenta w projekcie realizowanym dla zakładu naukowego WSG.

Gorąco zachęcamy do spróbowania własnych sił!

Osoby chętne prosimy o wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: laboratorium.fizyki@byd.pl

Termin zgłoszeń: 25 marzec 2011 r.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia