InstytutInformatyki
i Mechatroniki

VIII edycja konkursu ”Pomoce naukowe”

Nauka służy jedynie temu, by dać nam wyobrażenie o rozmiarach 

naszej niewiedzy.

Felicite Robert de Lammenais

 Proponujemy tematy – do wyboru:

1.   Jaką aplikację chciałbym mieć na urządzeniu mobilnym?

Podziel się swoim pomysłem, zrób wstępny projekt

2. Energia odnawialna – przyszłość czy fikcja?

3.  Temat dowolny

Praca powinna spełniać podstawowe kryterium, jakim jest jej przydatność. Liczy się kreatywność, pomysłowość stosowanych rozwiązań, przydatność, zgodność z tematem. Technika wykonania dowolna, choć preferowane są rozwiązania informatyczne.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimanazjalnych. Jedną pracę może wykonać maksymalnie dwóch uczniów. W konkursie nie mogą brać udziału prace dyplomowe uczniów.

Jak co roku z niecierpliwością czekamy na ciekawe prace.

Termin zgłoszeń: do 15 marca 2013

Zgłoszenie udziału:  wypełniony formularz, znajdujący się na końcu pisma, proszę przesłać na adres hanna.tuzylak@byd.pl. W temacie proszę wpisać konkurs informatyczny (tylko takie zgłoszenia będą przyjmowane).

Termin nadsyłania prac: do 6 maja 2013

Prace, wyłącznie na płycie CD/DVD, proszę przesyłać na adres uczelni: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs informatyczny”.

Ogłoszenie wyników nastąpi w maju, dokładny termin podamy na stronie www.iim.wsg.byd.pl

Organizator przewiduje nagrody:

  • nagrodę główną, 
  • drugą nagrodę, 
  • dyplomy dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie
  • dyplomy dla wszystkich nauczycieli prowadzących
  • dyplomy dla wszystkich uczestników

Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej oraz drugiej nagrody lub możliwość przyznania nagród równoważnych. Rozwiązanie konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora, poprzez oficjalne ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oceniającej. Informację o tym konkursie możną znaleźć na stronie instytutu: www.iim.wsg.byd.pl Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do własnych celów niekomercyjnych, w tym do promocji konkursu.

Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Patronat naukowy: Instytut Informatyki i Mechatroniki WSG

Koordynator: mgr inż. Hanna Tużylak
 

Formularz zgłoszeniowy 

Uczestnik

 

Adres e-mail uczestnika

 

Nazwa szkoły

 

Kod Miasto 

 

Ulica

 

Adres e-mail szkoły 

 

Opiekun

 

Adres e-mail opiekuna

 

 Tytuł pracy

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia